รุ่น PREMIER


ระบบประตูและหน้าต่างรุ่น “PREMIER”

แนวคิดผลิตภัณฑ์

“ครบครันทุกฟังก์ชั่นทั้งการปกป้องและดีไซน์ที่ทันสมัย” ตอบรับการใช้ชีวิตอย่างมีวิสัยทัศน์ที่ใส่ใจในรายละเอียดทั้งความคงทนแข็งแรงและความสวยงามจากงานดีไซน์ที่ทันสมัยเรียบง่ายมีสไตล์ด้วยระบบประตูหน้าต่างรุ่น“PREMIER” ซึ่ง WINDSOR ได้คิดค้นพัฒนาและผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยมาตรฐานสากลจนได้รูปแบบประตูหน้าต่างที่มีเส้นสายเหลี่ยมคมที่ทันสมัยและสัดส่วนสวยงามสไตล์โมเดิรน์ที่เรียบง่าย เปิดรับมุมมองและทัศนีย ภาพที่มากขึ้น ได้รับการพัฒนารายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันจากปัญหาต่างๆ อาทิเช่น การรั่วซึมของน้ำฝน การป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน การลดทอนเสียงรบกวนจากภายนอกและระบบเพื่อความปลอดภัยจากการโจรกรรม งัดแงะหรือยกบาน ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและมาตรฐานสูงสุดของการปกป้องที่เหนือกว่าประตูหน้าต่างทั่วไป

concept_premier