รุ่น READY


ประตูหน้าต่างวินด์เซอร์พร้อมใช้ รุ่น READY

แนวคิดผลิตภัณฑ์

“มากกว่าแค่พร้อมใช้ แต่ได้คุณภาพเต็มร้อย” จากการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันที่ต้องเร่งรีบและแข่งขันกับเวลา ทำให้ความสะดวกรวดเร็วกลายมาเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคุณภาพและความคงทนแข็งแรง เพื่อเป็นการตอบรับแนวคิดอันสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป WINDSOR จึงได้พัฒนาระบบประตูและหน้าต่างคุณภาพพร้อมใช้รุ่น “READY” ด้วยแนวคิด “มากกว่าการพร้อมใช้ ด้วยคุณภาพเต็มร้อย” ตอบสนองการใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย คงทนแข็งแรงและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิต เหนือกว่าด้วยไวนิลชนิดพิเศษที่คิดค้นให้เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นจัดอย่างประเทศไทย ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวินด์เซอร์ 100% ประสิทธิภาพจึงเหนือกว่าประตูหน้าต่างทั่วไป รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายดีไซน์ที่ทันสมัยเข้ากันได้กับบ้านในทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นสไตล์โมเดิร์น, สไตล์ร่วมสมัยหรือแม้แต่สไตล์คลาสสิกโคโลเนียลก็ลงตัวสวยงาม มีขนาดมาตรฐานพร้อมมุ้งกันแมลง ครอบคลุมการใช้งานในบ้านได้ทั้งหลัง