เกี่ยวกับเรา


Banner


บริษัท ไทยไวนิล จำกัด

ดำเนินงานขายผลิตภัณ์ ประกอบและ

ติดตั้ง ภายใต้แบรนด์ซึ่งผลิตภัณท์ดังกล่าวผลิตมาจากไวนิล (Vinyl)ที่เป็นวัสดุใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และเป็นวัสดุทดแทนที่ได้มาจากการคิดค้นและพัฒนาสูตรผสมจากโพลิเมอร์ชนิดหนึ่ง (Unplasticised Polyvinyl Chloride)ที่สกัดได้จากน้ำทะเล และกระบวนการผลิตปิโตเคมีภัณฑ์ เป็นโพลิเมอร์พื้นฐานที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าโพลิเมอร์ หรือพลาสติกทั่วไป ทนต่อสภาวะแวดล้อม สะอาด ไม่เป็นพิษ สำหรับในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้นำไวนิลมาใช้งานอย่างแพร่หลาย จนเป็นที่นิยมทั้งในแถบยุโรปและอเมริกา

วิสัยทัศน์

นวพลาสติกผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไวนิลของอาเซียน เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ.2513 ถือหุ้นโดยบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG กลุ่มบริษัทชั้นนำที่ใหญ่และทันสมัย เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันนวพลาสติกผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า 2 กลุ่มใหญ่ คือ สินค้าท่อและข้อต่อ PVC ภายใต้แบรนด์ตราช้าง และอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งจาก Vinylภายใต้แบรนด์วินด์เซอร์ ผลิตภัณฑ์จากบริษัทนวพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 , ISO 9002 , OHSAS 18001 และได้รับรางวัล The Prime Minister’s Industry Award

จากจุดเริ่มต้น นวพลาสติกมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาศักยภาพจนก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตสินค้าและบริการในธุรกิจพลาสติกอย่างครบวงจร โดยมีจุดมุ่งหมายเดียว คือ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดนิ่งและเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจไวนิลในอาเซียน จากแนวทางดังกล่าว ก่อให้ธุรกิจเกิดการเติบโตแข็งแรงอย่างต่อเนื่องจากในประเทศสู่การขยายการลงทุนกับคู่ค้าทั่วภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานอย่างทั่วถึง

Meet the team


กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

ฉัตรชัย วรัญญูรัตนะ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

เปรมลิ้ม จิตตวัฒนรัตน์

กรรมการผู้จัดการ