คุณกรรณิกา​ มิ่งขวัญ ​อำเภอสูงเม่น​ จังหวัดแพร่ ประตูหน้าต่างไวนิล WINDSOR รุ่น MARK II