บ้านคุณบัณฑิต ศรีปุรวิวัฒน์ จ. สุโขทัย รุ่น Smart Valuemax & Mark ll