คุณเด่นอุดม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก รุ่น Mark ll กับฝ้า