บ้านคุณอภิชาติและคุณบุษกร อ.สูงเม่น จ.แพร่ รุ่น Mark ll