บ้านคุณมลฑล จ.นครสวรรค์ รุ่น Signature สีขาว กับหลังคา Shinkolite N828​