(หน้างาน) บ้านคุณศรีจิต รุ่น Smart Value Max สีเทา