(หน้างาน) บ้านคุณทัศนัย รุ่น Smart Value Max สีขาว