(หน้างาน) บ้านนายแพทย์รักษ์ รักษ์ตระกูล จ.ลำปาง รุ่น Mark ll