บ้านคุณธนัญญา  ชูชัย จ.พิษณุโลก รุ่น Signature สีขาว