บ้านคุณเอนก​ ตีพรมกุล รุ่น​ Mark ll หน้างาน​ อ.แม่ทะ​ จ.ลำปาง