BASIC

สวย ดูหรูหราทันทีที่ติดตั้งเสร็จ ด้วยวงกบขนาดใหญ่ ( Frame Extension ) ใช้ติดตั้งบนผนังที่หนามากกว่า 10 ซม.

หมาะสำหรับงานอยู่อาศัยที่ความสูงไม่เกิน 20 เมตร เทียบเท่าอาคารสูงไม่เกิน 7 ชั้น

(มาตรฐานการรับแรงลมระดับ 80 กก./ตร.ม.)

สามารถใส่กระจกได้ 5-6 มม.

สี          ขาว ( Standard white )          เทา ( Modern gray )

HYBIRD

ออกแบบให้มีประสิทธิภาพสำหรับกันฝนและแรงลมได้เป็นพิเศษ 

สามารถติดตั้งบนอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 20-40 ม.เทียบเท่าอาคาร 8-20 ชั้น

ด้านในบ้านมีระบบบัวประดับวงกบ แต่ด้านนอกไม่มีปีก จึงทำให้ รุ่น Hybird เหมาะสำหรับทำบาน Complex ขนาดใหญ่ ที่จำเป็นต้องนำหลายๆบานมาประกอบกัน

ช่องสำหรับแสงติดตาย จะมีวงกบพิเศษมาใช้เฉพาะ ซึ่งวงกบนี้จะช่วยสามารถเปลี่ยนกระจกจากด้านในห้องได้

สี          ขาว ( Standard white )          เทา ( Modern gray )

VALUE MAX

ราคาประหยัดสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการบัวด้านในบ้าน

ช่องสำหรับแสงติดตาย จะมีวงกบพิเศษมาใช้เฉพาะ ซึ่งวงกบนี้จะช่วยสามารถเปลี่ยนกระจกจากด้านในห้องได้

สี          ขาว ( Standard white )

Windows & Doors Accessories