คุณพิมพิมล   ก๋าเมืองลือ เจ้าของสินค้าแบรนด์ HOP store รุ่น Signature สีขาว