ตัวอย่างงานลูกค้า รุ่น Smart

คุณอำนาจ จ.นครสวรรค์
โครงการบ้านริมสวน @สนามบิน
คุณนิรันดร์  ดุษฏีพร หลังที่ 1
คุณบัณฑิต ศรีปุรวิวัฒน์ จ. สุโขทัย
คุณฉัตราภรณ์ จ.แพร่
คุณซีร่า smart value max
คุณญาณี  เทพปินตา
คุณตั้มและคุณโอ๋ จ. แพร่
บ้านคุณประทุมมาภรณ์...
คุณพิเชษฐ์ รุ่น Smart Value Max
คุณอั๋น, คุณแอม อ.เถิน จ.ลำปาง
คุณศรีจิต รุ่น Smart Value Max สีเทา
คุณทัศนัย รุ่น Smart Value Max สีขาว
คุณทรงเกียรติ นาคนาค จ.แพร่
คุณนาตยา โมร์น่า อ.วังชิ้น จ.แพร่
คุณวาสนา นิภานันท์
ดร.จักรพันธ์ วงศ์บูรณาวาทย์
คอนโดฮินโนกิ เชียงใหม่
คุณวรภัทร รุ่น Smart Value Max สีเทา