บ้านคุณวรเดช (โครงการจิตต์อารีวิลล์ 4 จ.ลำปาง) รุ่น Mark ll