(หน้างาน) ศูนย์รวมทันตแพทย์คริสเตียน (หมอวสันต์และหมอรุ่งทิพย์) รุ่น Mark ll